Skład podatkowy z obsługą akcyzową

Import do naszego kraju, czy też wyrób dóbr, które są objęte akcyzą wiąże się z pewnymi problemami. Aby wprowadzić takie produkty do obrotu na rynku należy wypełnić szereg formalności, które pozwolą na legalną sprzedaż alkoholu czy też oleju smarowego.

Czym jest akcyza?

Akcyza jest niczym innym jak podatkiem. Powstał on w celu ograniczenia popytu na dobra, które według państwa powinny być trudniej dostępne. Jest on bardzo szeroko stosowany w Unii Europejskiej w szczególności na wyroby tytoniowe, które są tanie w produkcji i jednocześnie bardzo szkodliwe dla zdrowia. Akcyza stanowi również sporą część ceny wyrobów alkoholowych czy też paliwa. Podatek akcyzowy stosuje się również na energię elektryczną bądź produkty energetyczne takie jak węgiel. W Polsce akcyzą objęte są również samochody.

Stawka podatku akcyzowego jest różna. W wypadku paliwa czy alkoholu stosuje się konieczność uiszczenia odpowiedniej kwoty za daną ilość wyrobu. Dla przykładu w 2022 roku akcyza na benzynę wynosi 1413 złotych na 1000 litrów benzyny.

Skład podatkowy

Sprzedaż wyrobów takich jak alkohole czy oleje smarowe nie jest prosta, gdyż odpowiednie oznaczenie produktu, nierzadko nałożenie banderoli akcyzowej i załatwienie wszystkich wymaganych formalności nie jest proste. W tym celu firma Rusak otworzyła swój własny skład podatkowy, czyli miejsce, gdzie między innymi magazynuje się produkty objęte akcyzą, które wymagają przed podjęciem na rynek takich działań jak uzyskanie pozwoleń na sprzedaż, złożenie właściwych deklaracji, prowadzenie rejestru oraz ewidencji produktów i nie tylko.

Korzystając z usług firmy Rusak w zakresie składu podatkowego można liczyć na kompleksową obsługę akcyzową, która zawiera rejestrację podmiotów w zakresie akcyzy (AKC-R), uzyskanie wymaganych pozwoleń, obsługę systemu EMCS, prowadzenie odpowiednich rejestrów i ewidencji, obsługę składów podatkowych, składanie takich deklaracji jak AKC-U, AKC-4 oraz AKC-4zo, pomoc w kwestii uzyskania banderoli podatkowych oraz legalizacyjnych, a także składanie sprawozdań do Urzędu Regulacji Energetyki.