PIT-37 – jakie ulgi warto uwzględnić?

Pierwsze miesiące w kalendarzu to dla wielu podatników niezwykle wymagający czas w roku. To właśnie wtedy każdy z nas jest zobowiązany do rozliczenia z fiskusem. W roku 2022 na złożenie wymaganych dokumentów mamy czas do 2 maja. Od kilku lat proces składania zeznania jest znacząco uproszczony dzięki usłudze e-PIT. Warto jednak pamiętać, aby wygenerowanego rozliczenia nie wysyłać od razu. Zanim to zrobisz, upewnij się, czy aby na pewno nie przysługują Ci ulgi podatkowe. 

PIT-37 – na co pozwalają ulgi? 

Ulga to nic innego jak zwolnienie, odliczenia, obniżki lub zmniejszenia przewidziane przez polskie prawo. Dzięki uwzględnieniu ulg w załączniku zostaje obniżona podstawa opodatkowania lub wysokość podatku. Aby podczas rozliczenia PIT 37 uwzględnić konkretne ulgi należy spełnić określone kryteria. Możemy także obserwować, że rodzaje ulg ciągle się zmieniają i pojawiają nowe. Doskonałym tego przykładem jest możliwość odliczenia od podatku darowizny na cele związane z walką z pandemią. Ozdrowieńcy, którzy przekazali krew i osocze mogą liczyć na obniżenie wysokości zobowiązania. 

Najczęściej wybierane rodzaje ulg w 2022 roku

Ulgi podatkowe możemy podzielić na:

  • ulgi rodzinne, 
  • ulgi o charakterze stymulacyjnym, 
  • ulgi o charakterze zabiegu technicznego, 
  • ulgi stanowiące koszty poniesione z tytułu egzystencji podatnika (zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych), 
  • ulgi wynikające z poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem przychodu. 

Rodzaj ulgi podatkowej to jeden z wielu czynników mających wpływ na wysokość kwoty odliczenia od podatku. 

Rodzaje ulgi i dokumenty, które musisz przedstawić 

Do najczęściej wybieranych przez podatników ulg należą:

  • ulga internetowa – potwierdzenie rachunkami za internet, 
  • ulga rehabilitacyjna – orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o konieczności zażywania leków, dowód poniesienia kosztów, 
  • ulga prorodzinna – odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o nauce dziecka, potwierdzenie pełnienia roli opiekuna. 

Ile wynosi ulga podatkowa? 

Choć kwota odliczenia od podatku zależy m.in. od rodzaju ulgi podatkowej, istnieje limit kwotowy bądź procentowy. Dodatkowo niektóre z ulg odliczane są od podatku, inne od przychodu. Czynniki te sprawiają, że ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie ile wynosi ulga podatkowa. Jedno jest jednak pewne – zdecydowanie warto uwzględniać ulgę w załączniku do rozliczenia, jeśli takowa nam przysługuje. Pamiętaj, że to w Twoim interesie leży uwzględnienie ulgi w deklaracji rocznej. Jeśli tego nie zrobisz, fiskus nie obniży podstawy opodatkowania.