Czemu służą świadectwa energetyczne?

Każdy budynek, który ma zostać sprzedany lub wynajęty w naszym kraju po 2009 roku musi posiadać świadectwo energetyczne, które czasem nazywa się certyfikatem energetycznym. Jest to bardzo ważny dokument, którego brak jest sporym problemem dla strony sprzedającej lub wynajmującej daną nieruchomość. Do czego służy i gdzie otrzymać świadectwo energetyczne w Gdańsku?

Skąd wzięły się i gdzie otrzymać świadectwo energetyczne – Gdańsk

W naszym kraju świadectwa energetyczne są znane od 1 stycznia 2009 roku. Ich wprowadzenie jest efektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego, która pochodzi z 16 grudnia 2002 roku, a której celem miała być poprawa efektywności energetycznej budynków, co ma korzystny wpływ na środowisko. Najnowsze przepisy regulujące świadectwa energetyczne pochodzą z kolei z ustawy z 29 sierpnia 2014 roku. Świadectwo energetyczne określa zapotrzebowanie energetyczne budynku. Gdy potrzebne nam jest świadectwo energetyczne Gdańsk to jedno z najlepszych miejsc w województwie pomorskim do znalezienia osoby, która takowe wystawia.

Certyfikaty energetyczne, czyli świadectwa energetyczne zawierają w sobie istotne informacje na temat zapotrzebowania energii danego budynku. Znajdziemy tam dwie najważniejsze wartości, a mianowicie zapotrzebowanie na energię pierwotną oznaczaną skrótem EP oraz energię końcową, którą znajdziemy pod skrótem EK. Wszystkie wartości są podawane w formacie kWh/metr kwadratowy/rok, a dodatkowo dla większej szczegółowości uwzględniają w ramach energii pierwotnej straty, które powstają podczas produkcji oraz przesyłu energii. Z tego powodu gdy nośnikiem ciepła są takie źródła jak gaz lub prąd EP jest często większe od EK, a na przykład w przypadku biomasy to EK jest wartością wyższą.

Do posiadania świadectwa energetycznego zmuszone są budynki, które są zbywane na podstawie umowy sprzedaży bądź lokale, które są zbywane poprzez umowę sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Dodatkowo zalicza się do tego budynki oraz lokale wynajmowane, a także budowle o powierzchni użytkowej większej niż 250 metrów kwadratowych, które są zajmowany przez organy administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości czy też prokuratury, w których świadczona jest obsługa interesantów. Świadectwo energetyczne w Gdańsku może zostać wystawione przez osobę z pełną zdolnością do czynności prawnych, która nie jest skazana wyrokiem prawomocnym za pewne przestępstwa, a także posiada odpowiednie wykształcenie i uprawnienia budowlane. Taka osoba może zgodnie z prawem wystawić budynkowi certyfikat energetyczny.