Rynek gazowy w Polsce

Rynek gazowy w Polsce

Rynek gazów polski jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Sprawdzone rezerwy gazu ziemnego w kraju szacowane są na 187 miliardów M3 (od 2012 r.), A jego produkcja stale rośnie. W 2012 r. Polska wyprodukowała około 5,4 miliarda m3 gazu ziemnego, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z poprzednim rokiem. Większość gazu Polski jest importowana z Rosji, ale Polska stara się również zdywersyfikować swoje dostawy.

Rynek gazowy Polski jest regulowany przez trzeci pakiet energetyczny Unii Europejskiej, który wszedł w życie w 2009 r. Pakiet wymaga, aby wszystkie firmy gazowe działające w UE musiały mieć swoją strukturę własności oddzieloną od transportu i magazynowania gazu. W Polsce spowodowało to utworzenie dwóch nowych firm gazowych: PGNIG Upstream International i Pggnig Górnictwo I Energetyka Konwencjonalna (Pgnig Gek). Ponadto w Polsce działa wiele firm zajmujących się sprzedażą gazu np. AXPO, jeżeli chcesz znać więcej szczegółów na temat oferty tej firmy to zajrzyj na https://wybieram.axpo.com/oferta/gaz/zostaw-kontakt

Rozwój sieci w Polsce

W ostatnich latach Polska pracuje nad rozwojem własnych krajowych zasobów gazowych i zwiększeniem importu gazu z innych krajów, takich jak Norwegia i Katar. W 2011 r. Polska podpisała długoterminową umowę z Katarem na import do 7 miliardów m3 skroplonego gazu ziemnego (LNG) rocznie. Jest to dodatek do istniejących umów kraju z Rosją i Norwegią.

Krajowi gracze na rynku gazu

PGNIG Upstream International jest odpowiedzialny za działania PGNIG poza Polską, podczas gdy PGNIG GEK koncentruje się na produkcji krajowej i eksploracji. PGNIG jest również zobowiązany do sprzedaży części produkcji gazowej na otwartym rynku i ustanowiła, aby to zrobić firma handlowa, PGNIG Supply & Trading.

Oprócz zmian regulacyjnych spowodowanych przez trzeci pakiet energetyczny, na rynek gazu w Polsce został również dotknięty przystąpieniem do Unii Europejskiej w 2004 r. I przyjęcie euro w 2009 r. W wyniku tych zmian, Polski rynek gazu jest teraz w pełni zintegrowany z rynkiem gazu UE.

Tranzyt gazu przez Polskę

Polska jest głównym krajem tranzytowym dla rosyjskiego eksportu gazu do Europy. Rosyjski gaz jest transportowany przez Polskę do Niemiec, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier. W 2012 r. Około 70% rosyjskiego eksportu gazu do Europy zostało przetransportowanych przez Polskę.

W ostatnich latach między Rosją a Polską wystąpiło szereg sporów o cenę gazu. Spory te doprowadziły do zakłóceń w dostawach, a Polska pracuje nad dywersyfikacją zapasów w celu zmniejszenia zależności od rosyjskiego gazu.

Całkowite zużycie gazu w Polsce

W 2013 r. Całkowite zużycie gazu Polski wyniosło około 20 miliardów m3. Większość tego gazu wykorzystano do wytwarzania energii, ale sektory przemysłowe i mieszkalne również zużywały duże ilości gazu.