sztuka designu

Czym jest sztuka designu?

Sztuka designu, czyli projektowanie to dziedzina praktyki skoncentrowana na interakcji między osobą użytkownikiem a środowiskiem stworzonym przez człowieka, z uwzględnieniem aspektów estetycznych, funkcjonalnych, kontekstowych, kulturowych i społecznych. Design jako dyscyplina sformalizowana jest stosunkowo nowoczesnym konstruktem.

Czy każdy jest artystą?

Doświadczenie większości ludzi związane z designem wynika z ich codziennej interakcji z obiektami fizycznymi, przestrzeniami zbudowanymi i środowiskami cyfrowymi. Poprzez zaprojektowane konstrukcje wchodzimy w interakcję z tym, co jest wokół nas i z sobą nawzajem. Ubrania, urządzenia, transport, krajobraz, miasto, a nawet kubek, z którego pijesz, został zaprojektowany przez jakiegoś artystę.

Poza swoimi funkcjonalnymi i formalnymi atrybutami, te zaprojektowane artefakty wpływają na znaczenie kulturowe, wyrażając, odzwierciedlając, a nawet tworząc normy kulturowe. Pole designu tworzą nie tylko praktycy, ale także autorzy, dziennikarze, krytycy i badacze – dając swojej publice bogaty kanon teoretyczny.

Sztuka designu nie odnosi się wyłącznie do dzieł malarskich lub rzeźb

Dziś design rozszerza swoją dyscyplinę teoretyczną i metodologiczną, włączając ramy obejmujące coraz szersze dyscypliny, działania i praktyki. Obecnie projektanci pracują nad strategią biznesową, tworzą wirtualne środowiska, interfejsy cyfrowe, projektują systemy usług, a nowe gałęzie projektowania nieustannie ewoluują.

Choć te przykłady mogą drastycznie od siebie odbiegać, mają wspólny fundament. Niezależnie od zastosowania, projektanci kierują się metodologią projektowania i zestawem podstawowych pojęć, które kształtują ich podejście do swojego projektu. Artyści każdej dziedziny są szkoleni, aby analizować problemy całościowo, szukając zrozumienia nie tylko bezpośredniego lub oczywistego problemu, ale także systemu, który go stworzył. Projektanci podchodzą do rozwiązania z punktu widzenia użytkownika, dążąc do optymalizacji pod kątem konkretnych potrzeb i możliwości danej osoby lub grupy.

Chcesz odnosić sukcesy w dziedzinie designu?

Jeśli jesteś naprawdę dobry w tworzeniu projektów, ale nikt tego nie widzi, to tak, jakby one wcale nie istniały. Postaraj się pokazać swoją pracę w każdy możliwy sposób. Twórz konta w mediach społecznościowych i regularnie publikuj swoje prace. Często bierz udział w konkursach i twórz portfolio online, by Twój wysiłek, z którego jesteś dumny, wreszcie wpadł w ręce kogoś, kto to doceni.