systemy alarmowe

Jak działa system alarmowy?

Nie bez powodu popularność systemów alarmowych stale wzrasta. Obecnie dostępne systemy pozwalają nie tylko szybko reagować w chwili zagrożenia, ale nawet monitorować wnętrze domu, gdy jesteśmy setki kilometrów od niego. Aby móc lepiej zrozumieć zalety alarmów, warto dowiedzieć się, jak działają same urządzenia.

Zasada działania systemu alarmowego

Zarówno bezprzewodowe, jak i przewodowe systemy alarmowe opierają swoje działanie na przetworzeniu danych do centrali alarmowej. Sposobów dostarczenia tych danych może być kilka w zależności od typu alarmów:

  • dla systemu przewodowego – przewodem,
  • dla systemu bezprzewodowego – radiowo,
  • dla systemu hybrydowego – przewodem i radiowo.

Centrala może odebrać nie tylko sygnał alarmowy, ale również sterujący. Gdy do tego dojdzie, podejmuje określone działania, które zostały wcześniej przypisane do konkretnego czujnika.

System alarmowy a sygnał sterujący

Jednym z najczęściej wysyłanych sygnałów do centrali jest sygnał sterujący. W momencie jego odebrania centrala alarmowa wykonuje polecenie, które zostało jej zadane jak np.:

  • uzbrojenie/ rozbrojenie systemu,
  • włączenie/ wyłączenie konkretnego urządzenia automatyki,
  • wywołanie alarmu napadowego.

System alarmowy wykrył potencjalne zagrożenie – co dalej?

W zależności od trybu, w jakim jest centrala (uzbrojona/ nieuzbrojona) w momencie wykrycia zagrożenia podejmuje określone działania. Gdy mamy do czynienia z uzbrojoną centralą alarmową, wysyła ona informacje do syreny, która zostaje natychmiast uruchomiona. O zagrożeniu właściciel nieruchomości zostaje powiadomiony nie tylko przez alarm w obiekcie, ale również poprzez wybraną drogę transmisji – najczęściej jest to powiadomienie na telefonie.

O zagrożeniu lub włamaniu informują nas sygnalizatory alarmowe, w które został wyposażony każdy system. Sygnalizatory możemy podzielić na:

  • sygnalizatory akustyczne,
  • sygnalizatory optyczne,
  • sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Jak łatwo wywnioskować, różnice między nimi wynikają z rodzaju sygnalizacji, która ma na celu przekazać informację o niebezpieczeństwie. Rolą sygnalizatorów jest także próba odstraszenia włamywacza. Warto rozważyć połączenie sygnalizatora akustycznego z optycznym w jednym systemie, by zwiększyć skuteczność rozwiązania. To właśnie takie rozwiązanie najlepiej odstrasza intruzów zaskoczonych sygnałem o dużej głośności i szybkim miganiem świateł.

Warto także wiedzieć, że gdy centrala jest rozbrojona, w momencie wystąpienia zagrożenia nie zostaje podjęte żadne działanie. Wyjątkiem od tej reguły jest czujnik zaprogramowany jako 24 godziny.