badania kierowców Warszawa

Jakie badania kierowców wykonuje się w czasie kursów w OSK?

Badania lekarskie dla kandydatów na kierowców są obowiązkowe. Ich wykonanie jest niezbędne do określenia, czy kursant jest w stanie bezpiecznie prowadzić samochód. Jakie badania kierowców wykonuje się w czasie kursu na prawo jazdy?

Konsultacja okulistyczna podstawowym badaniem kierowców

Prowadzenie samochodu wymaga prawidłowego widzenia przemieszczających się pojazdów, określania odległości i rozróżniania kolorów. Bez dobrego wzroku kierowca nie może siadać za kółkiem, gdyż stworzy zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Badania dla kierowców w Warszawie, wykonywane między innymi w https://prof-med.pl/oferta/badania-dla-kierowcow/, rozpoczynają się z tego powodu od konsultacji okulistycznej.

W czasie konsultacji okulistycznej lekarz ocenia, czy kandydat prawidłowo odczytuje znaki z tablicy i czy rozpoznaje kolory. W przypadku, gdy wzrok kandydata na kierowcę jest nieprawidłowy, okulista wydaje zaświadczenie, że jazda samochodem jest możliwa wyłącznie w okularach korekcyjnych. Stwierdzenie daltonizmu jest przeciwskazaniem do otrzymania prawa jazdy, z wyjątkiem uprawień kategorii A i B. Ich uzyskanie w przypadku nieprawidłowego widzenia barwy zielonej i czerwonej jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Badania kierowców na kategorię A i B

Badania kierowców na kategorię A i B są najmniej restrykcyjne. Po konsultacji okulistycznej wykonuje się badanie ogólne w uwzględnieniem sprawdzenia poziomu glukozy we krwi. Większość dolegliwości zdrowotnych nie stanowi przeciwskazań do prowadzenia pojazdów osobowych do masy 3,5 t i motocyklu. Kierowcy mogą się nimi poruszać, jeśli ich schorzenia są prawidłowo leczone.

Zatajenie informacji o chorobach neurologicznych (np. padaczce), poważnej niewydolności serca lub nieleczonej, ale zdiagnozowanej cukrzycy, umożliwia uzyskanie uprawnień, jednak jest nierozsądne. W razie wypadku kierowca zostaje uznany winnym jego spowodowania, jeżeli przyczyną wypadku był np. napad padaczkowy.

Badania dla kierowców zawodowych

W przypadku kandydatów na kierowców zawodowych liczba badań lekarskich jest większa. Jest to związane z innymi wymaganiami prawnymi dla osób, które prowadzą pojazdy mechaniczne w czasie pracy. Badania na kategorię C i D obejmują standardową konsultację okulistyczną i oznaczenie poziomu glukozy we krwi. Dodatkowo kandydat na kierowcę przechodzi przez badanie laryngologiczne, w czasie którego określa się, czy jest w stanie prawidłowo rozróżnić dźwięki pojawiające się w ruchu ulicznym (np. sygnał pojazdu uprzywilejowanego). Laryngolog ocenia również działanie błędnika u kandydata. Problemy z błędnikiem mogą przyczynić się do osłabienia refleksu kierowcy i nieprawidłowego oceniania odległości na drodze.

Kierowcy zawodowi po 50. roku życia obowiązkowo przechodzą EKG, które w przypadku młodszych kandydatów jest niewymagane. Wszyscy kandydaci mają natomiast wykonywane psychotesty. Ich zadaniem jest wykluczenie z zawodu osób, które z powodu zaburzeń emocjonalnych i obniżonego poziomu intelektualnego mogłyby stworzyć zagrożenie na drodze.

Zakres badań wstępnych dla kandydatów na kierowców zawodowych jest taki sam w przypadku badań okresowych. Pogorszenie stanu zdrowia skutkuje brakiem możliwości dalszej pracy jako kierowca ze względu na stwarzanie ryzyka w ruchu drogowym.

Badania dla kierowców zawodowych a ustawa o transporcie drogowym

Ustawa o ruchu drogowym przewiduje możliwość zatrudnienia osób, które w ramach obowiązków pracowniczych kierują pojazdami do 3,5 tony, bez wykonywania w ich przypadku pełnych badań lekarskich dla kierowców zawodowych. W przypadku przedstawicieli handlowych i podobnych zawodów badania lekarskie obejmują: medycynę pracy, konsultację okulistyczną ze sprawdzeniem widzenia zmierzchowego, EKG powyżej 50. roku życia oraz badanie poziomu glukozy we krwi. Konsultacje laryngologiczne, psychotesty i pozostałe badania diagnostyczne są niewymagane, gdyż kierowca prowadzi wyłącznie pojazdy osobowe do 3,5 tony i nie przewozi pasażerów.