deratyzacja Warszawa

Warszawa: Deratyzacja – kto ma obowiązek ją przeprowadzić?

Na pojawienie się szczurów w obszarze przez nas zamieszkiwanym powinniśmy reagować dosyć szybko – oprócz tego, że mogą one po prostu zniszczyć nasze mienie, to są przede wszystkim nosicielami różnych niebezpiecznych chorób. Lepiej więc natychmiast podjąć zdecydowane kroki i przeprowadzić deratyzację.

Zgodnie z prawem, właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do przeprowadzenia deratyzacji – mówi o tym ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Możemy w niej przeczytać, że właściciele lub zarządcy mają obowiązek “utrzymywać nieruchomość w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki”.

Dokładne przepisy związane z procesem deratyzacji oraz jej ewentualnym terminem realizacji zawarte są w regulaminach każdej gminy, w której poszczególne podmioty są zobowiązane, aby przeprowadzić deratyzację. Takiemu obowiązkowi podlegają m.in. lokale gastronomiczne, przedsiębiorstwa z branży spożywczej, sklepy, supermarkety, a także hotele, szkoły i urzędy. Niektóre gminy nakładają obowiązek deratyzacji warszawa również na właścicieli ogródków działkowych i domów jednorodzinnych. Nie zastosowanie się do tych przepisów może skutkować nałożeniem na właściciela kary grzywny.

Aby potwierdzić zorganizowanie procesu deratyzacji, wystarczy nam paragon lub faktura od firmy, która sprzedaje trutki na szczury. Czasem w większych miastach właścicieli obiektów weryfikuje straż miejska, sprawdzając, czy należycie przeprowadzili oni proces deratyzacji.

Tak duży nacisk na ten obowiązek spowodowany jest tym, że zdecydowanie lepiej jest zapobiegać rozrastaniu się populacji szczurów w miastach, niż później próbować rozwiązać problem np. z przenoszonymi przez nie chorobami. Gdy stado szczurów nadmiernie się rozrośnie na danym obszarze bytowania, rozstawienie punktowe trutki może okazać się niewystarczające.

Warszawa: przeprowadzenie deratyzacji przez profesjonalną firmę

Jeśli z deratyzacją nie jesteśmy w stanie sobie poradzić samodzielnie, konieczne może być wezwanie w tym celu fachowców.  Deratyzacja (Warszawa) w domach jednorodzinnych to koszt około kilkuset złotych, a w ramach tej kwoty firmy oferują wizytę kontrolną na miejscu deratyzacji i wizję lokalną danego obszaru, przeprowadzenie procesu odszczurzania oraz finalnie – wywóz i utylizację gryzoni. Koszty całej operacji będą się różnić w zależności od rejonu i miasta, dostępności i wielkości budynku, stopnia jego zaszczurzenia oraz zastosowanej metody deratyzacji.