badania kierowców Warszawa

Badania kandydatów na kierowców a uzależnienia

Kandydaci na kierowców są zobowiązani do wykonania badań lekarskich. Od ich wyniku zależy możliwość podejścia do egzaminu na prawo jazdy i prowadzenia samochodu w przyszłości. Lista badań dla kierowców jest szczegółowo określona dla każdej kategorii uprawnień. Czy badania kierowców obejmują sprawdzanie ich uzależnienia od różnych substancji?

Badania kierowców w Warszawie – kategoria A i B

Jeśli chodzi o badania kierowców, Warszawa zapewnia możliwość wykonania ich szybko bez względu na kategorię uprawnień, o którą ubiega się dany kandydat. Kierowcy zainteresowani prawem jazdy kat. A i B są zobowiązani do wykonania badania okulistycznego w celu określenia, czy kandydat może prowadzić auto lub motocykl bez okularów, czy też wymaga się od niego noszenia szkieł korekcyjnych. Ponadto kandydat na kierowcę wykonuje badanie poziomu glukozy we krwi oraz ogólne u lekarza, który posiada uprawnienia do przeprowadzania badań kandydatów na prawo jazdy.

Kierowcy starający się o uzyskanie prawa jazdy kategorii A i B nie przechodzą psychotestów, ani badań na obecność alkoholu i substancji psychoaktywnych we krwi. Lekarz nie wymaga od nich przedstawiania zaświadczeń o wynikach takich badań. Aktywna choroba alkoholowa lub uzależnienie od narkotyków uniemożliwiają jednak uzyskania prawa jazdy.

Uzależnienia a badania lekarskie kierowców

Ze względu na brak badań diagnostycznych pod kątem uzależnień i możliwość pojawienia się nałogu na wiele lat po otrzymaniu uprawnień do kierowania pojazdami, wszystkich kierowców obowiązuje zakaz prowadzenia auta po spożyciu alkoholu lub zażyciu substancji psychoaktywnych.

Osoby cierpiące na chorobę alkoholową i uzależnione od narkotyków mogą prowadzić samochód pod warunkiem, że w danym czasie są trzeźwi. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, gdyż uzależnienie pozostaje na całe życie. Wyleczenie się z nałogu w pełni jest niemożliwe, możliwe jest natomiast życie bez sięgania po używki.

Uzależnienie kierowcy od substancji pogarszających sprawność psychofizyczną stanowi przeszkodę w staraniach o uzyskanie upewnień dla kierowców zawodowych. Badania lekarskie powinny wykluczyć kandydatów z takim problemem, lecz w praktyce to badana osoba decyduje, czy poinformuje lekarza o nałogu. Jeśli kandydat zatai taką informację, tylko od niego zależy, w jakim stanie będzie wsiadać za kierownicę. Lekarz przeprowadzający badanie nie poniesie odpowiedzialności za wydanie zgody na prowadzenie samochodu.