badania kierowców Warszawa

Dlaczego kandydaci na kierowców wykonują badania lekarskie?

Posiadanie prawa jazdy zwiększa szansę na uzyskanie dobrze płatnej pracy i daje więcej niezależności. Z tego powodu liczba kandydatów na kierowców jest wysoka od lat. Na kurs zapisują się nie tylko młodzi ludzie po ukończeniu 18. roku życia, ale także dorośli w średnim wieku i seniorzy. Bez względu na wiek, w czasie kursu konieczne jest wykonanie badań lekarskich dla kierowców. Dlaczego badania są niezbędne?

Cel wykonywania badań kierowców

Na kurs prawa jazdy może zapisać się większość pełnoletnich osób. Dotyczy to nawet osób z niepełnosprawnością, z wyjątkiem osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, cierpiących na lekooporną padaczkę i niewidomych. Pozostali kandydaci mogą rozpocząć kurs bez żadnych przeszkód. Jego ukończenie jest jednak możliwe wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii od lekarza, który wykonuje badania kierowców. Warszawa umożliwia szybkie umówienie wymaganej konsultacji okulistycznej, badania poziomu glukozy we krwi oraz wizyty u lekarza, który posiada uprawnienia do orzekania o możliwości prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Celem badań dla kierowców jest wykluczenie możliwości prowadzenia pojazdów przez osoby, które stwarzałyby zagrożenie na drodze. Dotyczy to między innymi kandydatów, którzy z powodu nieprawidłowej pracy serca i podeszłego wieku mogliby zasłabnąć za kierownicą. Ponadto lekarz orzeka, czy kandydat może prowadzić samochód bez okularów. Jeśli wzrok kursanta jest osłabiony, lekarz może dopuścić go do kierowania pojazdami z nakazem używania w tym czasie szkieł korekcyjnych.

Badania dla kierowców zawodowych i niezawodowych

Badania dla kierowców niezawodowych na kategorię prawa jazdy A i B są mało restrykcyjne, dlatego większość kandydatów przechodzi je bez trudu. Zwykle kandydaci dostają zgodę na prowadzenie pojazdów mechanicznych z ewentualnym wskazaniem używania okularów bądź korzystania z samochodu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku kierowców zawodowych badania lekarskie są bardziej rozbudowane. Kandydaci na kierowców są zobowiązani do wykonania psychotestów, EKG powyżej 50. roku życia, badania laryngologicznego i oznaczenia poziomu glukozy we krwi. Poszerzona diagnostyka jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko kierowcy i innym uczestnikom ruchu drogowego, ale i pasażerom, którzy są przewożeni np. w autobusie komunikacji miejskiej. Niewykryte problemy zdrowotne mogą skutkować bowiem poważnym wypadkiem, w którym z powodu choroby kierowcy ucierpi wiele osób.