geodeta katowice

Czym zajmuje się geodeta?

Geodeci mierzą i mapują ukształtowanie terenu. Gromadzą dane do projektów inżynieryjnych i budowlanych, aby można było sporządzić dokładne plany terenu. Takie informacje pomagają określić lokalizację budowy dróg lub budynków.

Na czym polega praca geodety?

Do podstawowych zadań geodety należy:

  • przeprowadzenie procedur dotyczących podziału nieruchomości,
  • rozgraniczanie nieruchomości,
  • wykonywanie tyczenia i inwentaryzacji sieci energetycznych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, wodociągowych,
  • przygotowywanie dokumentacji do celów sądowych,
  • nadzór geodezyjny i kartograficzny,
  • pomiar obszarów leśnych i rolniczych.

Geodeci świadczą różnorodne usługi geodezyjne dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Wykonują kompleksowe usługi geodezyjne dla inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych, budynków, autostrad, mostów, obiektów użyteczności publicznej, dróg wodnych oraz przejęć nieruchomości, od rozplanowania konstrukcji wysokościowych konstrukcji stalowych po skanowanie laserowe 3D. Geodeci wykorzystują najnowocześniejszy sprzęt i praktyczne innowacje w celu obniżenia kosztów pomiarów i przyspieszenia realizacji projektów, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałego produktu dla swoich klientów. Zarówno firmy, jak i osoby prywatne mogą potrzebować usług jakie świadczy geodeta. Katowice to miasto, w którym znajdziemy dobrych specjalistów.

W jaki sposób geodeta wykonuje pomiary?

Pomiary terenu można wykonać za pomocą załogowych misji powietrznych, bezzałogowych statków powietrznych i załogowych podróży naziemnych. Geodezja to jeden z najstarszych istniejących zawodów. Zanim cokolwiek będzie można zbudować, trzeba zbadać teren i oznaczyć granice. Okolica musi zostać oczyszczona, wszelkie poważne problemy muszą zostać zidentyfikowane, a często konieczne jest ukończenie badań środowiskowych.

Obecnie pomiary najczęściej wykonuje się za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, powszechnie znane jako drony, umożliwiają szybkie skanowanie terenu bez konieczności przebywania w powietrzu żadnego geodety. Jednak samoloty, drony i helikoptery to tylko metody zbierania informacji; ankiety różnią się również sposobem zbierania informacji i sposobem ich wykorzystania. Geodezja wykorzystuje do zbierania danych dwa różne rodzaje technologii: obrazowanie fotogrametryczne i obrazowanie LiDAR. Obrazowanie fotogrametryczne rejestruje informacje za pomocą sekwencji zdjęć. Obrazowanie LiDAR rejestruje informacje za pomocą wysoce precyzyjnego skanowania laserowego, w celu uzyskania precyzyjnych pomiarów terenu.

Znaczenie roli geodety przy powstawaniu nowych nieruchomości

Geodeci odgrywają integralną rolę w zagospodarowaniu terenu, od planowania podziału terenu i projektowania po ostateczną budowę dróg, obiektów użyteczności publicznej i architektury krajobrazu. Geodeci są pierwszymi osobami, które obliczają i sporządzają mapy terenu na dowolnym placu budowy. Następnie architekci wykorzystują te kluczowe pomiary do zrozumienia i jak najlepszego wykorzystania krajobrazu podczas projektowania, a inżynierowie do prawidłowego i bezpiecznego planowania konstrukcji, zapewniając, że budynki nie tylko pasują do krajobrazu, ale mogą być budowane w bezpiecznych warunkach.

Jak wybrać najlepszego geodetę? Katowice

Wiele osób nie rozróżnia najlepszych geodetów od tych, którzy mogą być przeciętni. Może to prowadzić do problemów, jeśli geodeta nie oferuje doświadczenia i umiejętności potrzebnych do uzyskania dokładnego pomiaru terenu. Jednak znalezienie odpowiedniego profesjonalisty nie jest zbyt skomplikowane.

Proces geodezyjny zmienia się wraz z przepisami prawa i technologią. Chcesz zatrudnić kogoś, kto inwestuje w kształcenie, aby być na bieżąco z technologią, prawem i technikami pomiarowymi. Jak w każdej dziedzinie, jedyną stałą w geodezji jest zmiana, dlatego z pewnością nie chcesz zatrudniać kogoś, kto nie nadąża. Może to prowadzić do kosztownych błędów, więc nie wstydź się dopytywać specjalistów, z którymi chciałbyś w przyszłości współpracować.