korytko krakowskie

Korytko krakowskie – o funkcjonalności i parametrach technicznych

Odwadnianie powierzchni dróg miejskich jest nieco inne niż w przypadku dróg wiejskich. Na drogach miejskich szerokość terenu jest ograniczona i nie można zapewnić otwartych odpływów w postaci korytka krakowskiego, ponieważ są nieestetyczne, zajmują więcej miejsca i stanowią źródło zagrożenia dla ruchu. Podziemne kanały ściekowe są zatem niezbędnym wymogiem budowy ulic i nie są tak często potrzebne na drogach wiejskich.

Jak działa korytko krakowskie?

Korytko ściekowe zapewnia czasowe magazynowanie zanieczyszczeń zawartych w wodzie deszczowej. Wymaga okresowego czyszczenia, w przeciwnym razie materia organiczna rozkłada się i wydziela nieprzyjemny zapach. Stanowi również miejsce lęgowe komarów i irytuje osoby przechodzące lub mieszkające w pobliżu.

Woda deszczowa jest wpuszczana i odprowadzana do kanalizacji deszczowej poprzez wbudowane otwory. Wpusty są najczęściej umieszczone przy poboczach dróg w odległości od ok. 30 m do 60 m. Są usytuowane w taki sposób, by woda deszczowa była zbierana w krótkim czasie. Dzięki temu nie dochodzi do zalania lub gromadzenia się na drogach ogromnej ilości wody deszczowej. Wloty są połączone rurociągiem z pobliskimi włazami. Wlot prowadzi wodę deszczową bezpośrednio do kanalizacji, dlatego jego konstrukcja powinna być wykonana w taki sposób, by zatrzymywała się jak najmniejsza ilość wody. Istotny jest kształt otworu wlotowego, aby niwelować szanse na zatkanie.

W jaki celu instaluje się korytka krakowskie?

  • przechwytują wodę, zanim dotrze ona do jezdni,
  • obniżają poziom wód gruntowych, a tym samym umożliwiają wysychanie gruntu,
  • zmniejszają szkodliwe działanie mrozu usuwając wilgoć z powierzchni drogi,
  • usuwają wodę, która jest obecna na drodze podczas jej rozmrażania,
  • usuwają wodę, która nie może się przelewać, gdy pod nawierzchnią drogi znajduje się nieprzepuszczalna warstwa.

Niekiedy zdarza się, że podłoże narażone jest na ekstremalne warunki nasiąkania. Taki obszar nazywany jest terenem podmokłym, a budowa i utrzymanie dróg na takich terenach może okazać się bardzo trudna. Jeżeli oprócz nasiąkania wodą możliwe jest zalewanie nawierzchni drogi, konieczne będzie wykonanie odpowiedniej nawierzchni z betonu cementowego lub bitumicznego oraz zainstalowanie odpowiednich korytek ściekowych.

Zapewnienie odpowiednich odpływów w odpowiednich odstępach zapewnia szybkie odprowadzenie wody z gruntu fundamentowego.