korytko krakowskie

Do czego służy korytko krakowskie? Konsekwencje jego braku

Budowa autostrad i dróg miejskich na ogół wymaga zainstalowania pewnego rodzaju systemu odwadniającego. Interesując się tym tematem, można zauważyć, że projektowanie odwodnień autostrad jest stosunkowo proste, a prace odwadniające niedrogie. Jednak odwodnienie dróg komunikacyjnych i autostrad stanowi jedną z najważniejszych operacji związanych z budową drogi, ponieważ zależy od późniejszego utrzymania drogi, dlatego powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, jakie korytko krakowskie wybieramy. Odpowiednie dopasowanie tego elementu jest kluczowe, jeśli chcemy by woda była odprowadzana sprawnie i szybko.

Źródła wody stanowiącej zagrożenie na drodze

  • Powódź

Z powodu ulewnych deszczów wzdłuż drogi dochodzi do przelewania się przepustów i mostów, a tym samym woda pokrywa powierzchnię całej drogi w czasie takich warunków atmosferycznych.

  • Zwykłe opady deszczu

Część wody deszczowej, która bezpośrednio pada na nawierzchnię drogi, może przesiąkać przez korpus konstrukcji drogi. Należy zatem zadbać o to, by funkcjonowało nieopodal korytko krakowskie, które będzie zbierać deszczówkę i ją odprowadzać.

  • Kapilarne działanie wody

Woda znajdująca się w glebie unosi się w wyniku działania kapilarnego i przedostaje się do części podtorza konstrukcji drogowej.

Co się stanie, gdy droga nie zostanie właściwie odwodniona?

Niewłaściwe odwodnienie autostrad prowadzi do pogorszenia stanu dróg w postaci szeregu wad. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, jak zapobiegać takim szkodom, a jeśli do tego dojdzie – jak pozbyć się niefortunnych skutków tego działania wody.

Nadmiar wody na drodze:

  • wypłukuje fragmenty dróg i powoduje nadmierną erozję prowadzącą do powstawania wąwozów wzdłuż poboczy lub nasypów drogowych,
  • powoduje znaczne uszkodzenia poboczy i krawędzi chodnika,
  • jest to główna przyczyna uszkodzeń nawierzchni sztywnych, spowodowanych pompowaniem błota przez obecność wody w drobnym podłożu gruntowym,
  • prowadzi to do zniszczenia skarp ziemi, ponieważ nadmiar wilgoci powoduje wzrost masy, a tym samym zwiększa się również naprężenie, co ostatecznie zmniejsza wytrzymałość masy gruntu,
  • przyczynia się do powstawania fal i pofałdowań w nawierzchniach elastycznych,
  • powoduje to, że nawierzchnia drogi staje się miękka w wyniku zanurzenia w wodzie przez długi czas, a z powodu dużego ruchu pojazdów, nawierzchnia drogi pęka lub osiada, a powstałe na niej plamy tworzą brzydką i niepożądaną nawierzchnię.