Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

Jako poszkodowany w różnych sytuacjach życiowych możesz dochodzić należnego Ci odszkodowania. Nie zawsze jest to prosta sprawa i nawet mając w ręku niezbędną dokumentację, także ubezpieczeniową, może na Ciebie czekać wiele nieprzewidzianych problemów, z którymi trudno będzie poradzić sobie samodzielnie. W jaki zatem sposób można dochodzić odszkodowania za swoją krzywdę?

Co to jest odszkodowanie i komu przysługuje?

Odszkodowanie jest formą roszczenia. Przysługuje osobie poszkodowanej, to jest takiej, która w wyniku określonej szkody poniosła straty. Celem odszkodowania jest wyrównanie tych strat, mają zatem funkcję kompensacyjną – wartość finansowa takiego świadczenia powinna pokrywać rozmiar poniesionych szkód.

Dochodzenie odszkodowania (http://adwokatpelinski.pl/uslugi/12-sprawy-o-dochodzenie-odszkodowania-i-zadouczynienia) może dotyczyć roszczeń wynikających z bardzo różnych sytuacji losowych. Do najczęściej wymienianych należą wypadki komunikacyjne, śmierć bliskiej osoby w wypadku, błędy w sztuce lekarskiej czy wypadki przy pracy.

W przypadku jednej sprawy możliwe jest uzyskanie odszkodowania z różnych źródeł. Jeśli w zdarzeniu komunikacyjnym poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, mogą mu zostać wypłacone środki z ubezpieczenia sprawcy oraz z jego własnej polisy NNW.

Co zrobić, jeśli odmówiono wypłaty odszkodowania?

Odmowa wypłaty odszkodowania to najczęstszy powód zwracania się poszkodowanych o pomoc do specjalistów. Niekiedy rezultatem dochodzenia odszkodowania, na przykład za wypadek samochodowy, może być także znaczne zaniżenie wysokości rekompensaty. Czy w takich przypadkach poszkodowany ma jeszcze szansę na odzyskanie należnych mu środków?

Otrzymanie za niskiego odszkodowania lub odmowa jego wypłaty najczęściej skłania do szukania pomocy u specjalistów. I jest to najlepsze rozwiązanie, na jakie można się zdecydować w tak trudnej sytuacji! Skorzystanie z usług specjalistycznego biura odszkodowawczego lub też wsparcia ze strony adwokata może nie tylko przyspieszyć ponowne rozpatrzenie wniosku, ale też przyczynia się do uzyskania świadczenia kompensacyjnego w satysfakcjonującej wysokości.

Jakiej pomocy udziela specjalista od odszkodowań?

W kancelarii adwokackiej poszkodowany jest proszony o złożenie całej dokumentacji, jaką dotychczas zebrał. W przypadku odszkodowania za wypadek samochodowy konieczne będzie również przedstawienie protokołu zajścia, orzeczenia lekarskiego czy też nazwisk świadków, jeśli tacy zostali w sprawie wskazani.

Co istotne, o wypłatę odszkodowania ubiegać się może nie tylko sam poszkodowany, ale też jego krewni, jeśli w wypadku utracił on życie. Wówczas prawnik ustala z rodziną zmarłego, jakiego rodzaju dokumenty musi zebrać i wypełnić.

Adwokat może zostać przez poszkodowanego lub rodzinę ustanowiony pełnomocnikiem i reprezentować mocodawcę bezpośrednio w trakcie negocjacji z firmą ubezpieczeniową czy podczas postępowania sądowego. Sąd będzie przy tym oczekiwał przedstawienia jasnego i pewnego materiału dowodowego, który potwierdzi, że uznanie odszkodowania jest zasadne. Adwokat zadba wówczas o prawidłowe przedstawienie faktów.