Spawanie – emisja szkodliwych substancji

Procesy spawalnicze związane są z emisją różnych szkodliwych substancji do powietrza. W dużej mierze to, jakie to będą związki chemiczne uzależnione jest zarówno od wybranej metody pracy, jak i stosowanych w jej czasie akcesoriów. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że metal poddawany spawaniu również może częściowo emitować takie substancje. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu w poniższej analizie.

Od czego zależy emisja w trakcie spawania?

To, jakie substancje są uwalniane do powietrza w trakcie spawania jest kwestią złożoną. W ogólnym rozumieniu jest to zależne od:

  • zastosowanej metody spawania – wiele technik wykorzystuje gaz osłonowy, w tym TIG czy MIG/MAG,
  • warunków, w jakich wykonywane są prace spawalnicze – liczy się tutaj napięcie prądu, stopień eksploatacji samego urządzenia czy też rodzaj stosowanego spoiwa,
  • metalu, który jest poddawany spawaniu – a do tego rodzaju obróbki nadaje się praktycznie każdy jego rodzaj.

W czasie spawania rejestrowana jest emisja substancji(http://wszystkooemisjach.pl/37/spawanie-magazynowanie-cieczy-w-zbiornikach) takich, jak tlenki (azotu czy węgla), pyłów powstających w wyniku topnienia metalu oraz pozostałości gazów osłonowych, do których można zaliczyć argon czy hel.

Metody obliczania emisji związane są także z wielkością podmiotów przeprowadzających tego rodzaju prace. Im spawalnia jest większa i realizuje prace o szerszym zasięgu, tym więcej wskaźników obliczeniowych należy brać pod uwagę.

Wyznaczanie wielkości emisji

W przypadku wyznaczania wielkości emisji w trakcie spawania bierze się pod uwagę wszystkie wymienione wyżej czynniki. Istotne jest kontrolowanie oddziaływania spawalni pod kątem przede wszystkim metali znajdujących się w pyle generowanym w trakcie obróbki. Skład pyłu zależny jest natomiast od tego, czy obróbka termiczna wykonywana jest z dodatkowym materiałem połączeniowym, czy też bez niego, na przykład w trakcie spawania laserem.

Nieco mniejszą uwagę poświęca się kwestii emitowania substancji gazowych. Wynika to z faktu, że ilość składników tego rodzaju uwalnianych do powietrza jest mała lub bardzo mała. Ze względów formalnych przy wyznaczaniu wysokości opłat należy brać pod uwagę wydostające się do atmosfery tlenki, dwutlenek węgla oraz hel.

Emisja w lutowaniu twardym i innych technikach

Oceniając stopień oddziaływania lutowania twardego na stopień emisji szkodliwych związków również wskazuje się głównie na pył i zawarte w nim cząstki metali. Ilość takich substancji emitowanych do powietrza atmosferycznego należy szacować na podstawie masy lutu zużytego faktycznie w trakcie lutowania.

Cięcie plazmą, jako proces emitujący minimalną ilość związków, poddaje się obliczeniom czysto teoretycznym. Zaleca się stosowanie wskaźników podawanych w literaturze specjalistycznej. W tym miejscu musimy także zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju systemy filtracji czy odpylania, w zależności od podanego poziomu ich skuteczności, mogą wpływać na obniżenie wartości danych emisyjnych.