budowa torów

Czym zajmuje się firma budująca tory?

Budowa torów kojarzy się z wielkim przedsięwzięciem. Trwająca latami inwestycja łącząca dwie odległe części kraju w praktyce należy do rzadkości. Firma zajmująca się budową torów zwykle wykonuje inne zadania, bez których infrastruktura kolejowa nie mogłaby istnieć. Jakie prace są przez nią wykonywane?

Naprawy i konserwacje torów

Firmy, które specjalizują się w budowie torów, na co dzień zajmują się głównie naprawami i konserwacją istniejącej infrastruktury. Tory kolejowe wymagają nieustannej kontroli, by zapewnić pasażerom bezpieczeństwo. Brak kontrolowania ich stanu technicznego zwiększa ryzyko, że dojdzie do poważnego wypadku lub innego niepożądanego zdarzenia z udziałem pojazdów kolejowych.

Infrastruktura kolejowa wymaga okresowych przeglądów podobnie jak same pociągi i szynobusy. Zniszczone szyny lub niesprawne rozjazdy mogą stać się przyczyną nie tylko wypadków, ale i uszkodzeń pojazdów kolejowych. Wykolejenia powodują opóźnienia na trasach i wstrzymują ruch kolejowy, dlatego kontrola stanu torów jest koniecznością. Firma, która zajmuje się budową torów, wymienia podrozjazdnice, rozjazdy, montuje tory boczne i stacyjne, naprawia uszkodzone szyby i modernizuje stacje torowe. Dzięki temu pociągi i inne pojazdy szynowe poruszają się bezpiecznie.

Budowa nowych torów i roboty ziemne

Budowa torów to nie tylko samo położenie szyn i rozjazdów. Prace zaczynają się znacznie wcześniej. Roboty ziemne są niezbędne, by wykonać bezpieczną infrastrukturę kolejową na lata. Pracownicy, którzy kładą tory, na początek wykonują rowy ziemne i ich odwodnienia. Dzięki nim tory są chronione przed podmywaniem przez wodę opadową i gruntową. W razie potrzeby wykonywana jest stabilizacja chemiczna i niwelacja podłoża. Jeśli nowe tory kładzie się w miejscu, w którym znajduje się inna nawierzchnia lub stare torowisko, firma zajmuje się również rozbiórką nawierzchni przed rozpoczęciem dalszych prac.

Budowa torów obejmuje wykonywanie robót tramwajowych. Infrastruktura tego typu powinna być trwała, dlatego jej stworzeniem zajmują się wyłącznie profesjonaliści. Wieloletnie doświadczenie umożliwia przygotowanie nawierzchni i jej zabezpieczenie, by po nowym torowisku mogły przemieszczać się bezpiecznie nie tylko tramwaje. W miastach torowisko często służy również jako bus pas dla autobusów i taksówek lub zajmuje wydzieloną część jezdni. Z tego względu trwałość jest kluczowa dla inwestorów. Solidnie wykonane tory tramwajowe pozwalają uniknąć ponownego korkowania tej samej części miasta i konieczności wprowadzania uciążliwych objazdów.