łożyska stożkowe

Jakie cechy mają łożyska stożkowe?

Łożyska stożkowe są powszechnie stosowane w wielu branżach. Używa się ich do produkcji maszyn, a także do budowy rozjazdów kolejowych lub tramwajowych. Dzięki nim wydłuża się żywotność wielu układów, ograniczając ilość uszkodzeń, które powstają na skutek tarcia i nagrzewania się elementów konstrukcyjnych maszyny. Co cechuje łożyska stożkowe?

Budowa łożysk stożkowych

Łożyska stożkowe są zbudowane z pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego. Jest to typowa budowa dzielona, w której każdy element łożyska można oddzielić od drugiego bez używania większej siły. Z tego powodu konieczne jest obciążenie części siłą osiową spoczynkową oraz wytwarzanie łożysk stożkowych bez wbudowanych uszczelnień. Takie łożyska należy osadzać w specjalnych oprawach lub w zamkniętych komorach łożyskowych.

W przypadku łożysk stożkowych możliwe jest ich produkowanie jako jedno lub kilkurzędowe. Często stosowane są łożyska stożkowe czterorzędowe, które znajdują zastosowanie w walcarkach. Równie dobrze można zamontować je w generatorach wiatrowych, betoniarkach, przekładniach przemysłowych i maszynach rolniczych.

Trwałość łożysk stożkowych w pracy pod dużym obciążeniem

Łożyska stożkowe znalazły zastosowanie w budowie wielu konstrukcji ze względu na możliwość przenoszenia obciążeń osiowych i promieniowych tego samego rzędu. Montaż części jest szybki i prosty, a długa żywotność i niezawodność łożyska tego typu sprawia, że ogranicza się wydatki związane z naprawami maszyn. Układy pracują sprawnie przez długi czas, gdyż łożysko nie dopuszcza do ich zatarcia.

Atutem łożysk stożkowych jest ich odporność na wysokie temperatury i korozję. Po jego zamontowaniu układ może być użytkowany nawet w trudnych warunkach. Ponadto łożyska o takiej budowie skutecznie niwelują obciążenia oddziałujące na inne elementy eksploatacyjne. Łożysko stożkowe cechuje się dużą sztywnością, a także skutecznym ograniczeniem tarcia. Elementy konstrukcyjne maszyny pozostają chłodne, co sprawia, że nie uszkadzają surowca ani nie psują się z powodu przegrzania.

Co zamiast łożyska stożkowego?

Łożysko stożkowe wynaleziono i opatentowano pod koniec XIX wieku. Od tego czasu jedynie udoskonalano jego konstrukcję, gdyż żaden inny element nie sprawdza się równie dobrze w budowie maszyn. Dzięki łożyskom możliwe jest prowadzenie efektywnej produkcji masowej oraz tworzenie wydajnej infrastruktury w miastach. Bez łożysk byłoby to niemożliwe, dlatego ich zastąpienie na razie nie wchodzi w grę w żadnej firmie produkcyjnej.