Jak odbudować braki w uzębieniu – rozwiązania protetyczne

Braki w uzębieniu stanowią nie tylko problem natury estetycznej. Jak zauważają stomatolodzy, utrata nawet pojedynczego zęba przyczynia się do powstawania zaburzeń w obrębie funkcjonowania narządu żucia. Brak jednego lub kilku zębów prowadzi ponadto do uwidaczniania się i pogłębiania występujących u pacjenta wad zgryzu i wiąże się z nieprawidłowym rozłożeniem nacisku w stawach skroniowo-żuchwowych. Istnieją na szczęście metody, które pozwalają przywrócić pełny uśmiech i swobodę!

Co to jest protetyka i jakie są rodzaje uzupełnień protetycznych?

Protetyka(https://doktorrawicki.pl/uslugi/protetyka), jako dział medycyny stomatologicznej, zajmuje się całościowym lub częściowym odtwarzaniem tkanek zębowych. Należy w tym miejscu podkreślić, że tak zwane „trzecie zęby”, jak przyjęło się mówić przede wszystkim o protezach ruchomych nie są w żaden sposób związane z wiekiem – mogą być noszone nawet przez osoby bardzo młode, które na skutek różnych sytuacji losowych potrzebują takiej formy odbudowy uzębienia.

Rozróżnia się dwa rodzaje uzupełnień protetycznych stosowanych w przypadku braków w uzębieniu, jak i przy całkowitym bezzębiu, to jest w sytuacji, gdy pacjent nie ma już swoich naturalnych zębów.

Protetyk może zaproponować Tobie rozwiązanie stałe lub ruchome, które dobiera się zawsze indywidualnie pod kątem oczekiwań pacjenta, jak i stanu jego jamy ustnej. Zgodnie z nazwą każdego rodzaju elementy ruchome można wyjąć w dowolnym momencie. Stałe uzupełnienia protetyczne są mocowane trwale i ewentualne usunięcie ich musi być przeprowadzone przez dentystę.

Ruchome uzupełnienia protetyczne

Ruchomymi uzupełnieniami protetycznymi są protezy, czyli konstrukcje imitujące nie tylko same zęby, ale też część tkanki dziąsła. Po wsunięciu ich w jamę ustną osadzają się na kościach szczęki lub żuchwy. Protezy ruchome można podzielić ze względu na materiał, z jakiego zostały wykonane. Obecnie pacjenci mogą wybrać model:

  • akrylowy – dość sztywny, a przy tym kruchy, więc i wrażliwszy na uszkodzenia mechaniczne – stąd jest czasami wzmacniany siatką metalową; proteza tego rodzaju może być całkowita, czyli zastępująca całe uzębienie dolnej lub górnej szczęki, jak i częściowa, uzupełniająca pojedyncze braki; opiera się na błonie śluzowej jamy ustnej,
  • szkieletowy – o raczej delikatniejszej budowie i na konstrukcji metalowej; zaletą jest oparcie protezy na zębach, co chroni śluzówkę przed podrażnieniem, a do tego pozwala na bardziej naturalne odczucia w trakcie na przykład jedzenia,
  • akronowy – bardzo elastyczny i lekki; materiał stosowany do konstruowania protez jest przezroczysty, więc bardzo dobrze dostosowuje się wizualnie do jamy ustnej i pozwala pacjentowi czuć się bardzo komfortowo.

Stałe i trwałe uzupełnienia protetyczne

Do stałych uzupełnień protetycznych zalicza się te, które mocowane są przez dentystę do zębów naturalnych lub implantów zębowych. W tym miejscu należy wymienić protezy w postaci:

  • wkładów koronowo-korzeniowych – do odbudowy bardzo zniszczonych zębów,
  • koron – pozwalających na odbudowę pojedynczego zęba materiałem porcelanowym lub kompozytem,
  • mostów – łączących jednocześnie powyżej trzech koron zębowych,
  • licówek – najmniej inwazyjnych, pozwalających kosmetycznie poprawić estetykę zębów.