przedszkole anglojezyczne warszawa

Dlaczego nauka języka obcego we wczesnych latach życia ma tak duże znaczenie?

Nigdy nie jest za wcześnie, aby rozpocząć naukę języka obcego, a zwłaszcza angielskiego, którego dziecko będzie uczyło się już wkrótce w szkole podstawowej. Sprzyja to zdrowemu rozwojowi, a wiele korzyści poznawczych i społecznych będzie płynęło z tej nauki przez kolejne lata edukacji. Poznawanie angielskiego w przedszkolu daje Twojemu dziecku znaczną przewagę nad rówieśnikami podczas pierwszego dnia szkoły.

Prywatne przedszkole anglojęzyczne, na swojej stronie opisuje, jak stymulowanie zdolności językowych dziecka wpływa na jego dalszy rozwój – https://www.akadero.pl.

Korzyści płynące z uczenia przedszkolaka języka angielskiego

Czas, jaki uczeń jest w stanie poświęcić na naukę języka, ma bezpośredni i pozytywny wpływ na jego rozwój poznawczy. Dłuższe sekwencje zapewniają również dzieciom możliwość rozwoju, włączając w to naukę o zagranicznej kulturze, rozwijając zainteresowanie tym, co dzieje się w innych częściach świata. Doświadczenie nauki języka wprowadza ich w świat w sposób, którego w innym przypadku mogliby nie doświadczyć. Pielęgnujemy w ten sposób ich ciekawość, wrażliwość kulturową, empatię i tolerancję.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, małe dzieci nie są zdezorientowane wprowadzeniem wielu języków jednocześnie. Dzieci, które uczą się angielskiego przed ukończeniem piątego roku życia, chłoną wiedzę jak gąbka, tworząc doskonałe podłoże do nauki kolejnych języków w późniejszych latach. Młodszych uczniów nie hamuje również strach przed popełnianiem błędów, co czasami jest przeszkodą dla starszych początkujących.

Nauka drugiego języka poprawia umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia i słuchania, a także poprawia pamięć, koncentrację i zdolność do wielozadaniowości. Dzieci biegle posługujące się innymi językami wykazują również oznaki zwiększonej kreatywności i elastyczności umysłowej.

Korzyści poznawcze płynące z nauki języka mają bezpośredni wpływ na osiągnięcia dziecka w nauce. W porównaniu do dzieci bez dodatkowego języka, dzieci dwujęzyczne mają lepsze umiejętności czytania, pisania i przyswajania matematyki.

Przedszkole anglojęzyczne: Jak zachęcić dziecko do nauki języka obcego?

Niezależnie od tego, czy jesteś dwujęzyczny, czy jest to Twoje pierwsze doświadczenie z językiem obcym, Twoje wsparcie będzie miało ogromny wpływ na sukces Twojego dziecka. Nie musisz biegle posługiwać się językiem, którego uczy się Twoje dziecko, aby stworzyć zachęcające i aktywne środowisko do nauki. Zapewnij jak najwięcej możliwości autentycznych doświadczeń i wypróbuj wiele narzędzi i zasobów online dostępnych na wyciągnięcie ręki.

Małym dzieciom trudniej jest nauczyć się angielskiego, jeśli nie zapewni się im odpowiedniego rodzaju doświadczeń, któremu towarzyszy wsparcie dorosłych przy użyciu technik rodzicielskich.

Wesprzyj swojego przedszkolaka

  • Małe dzieci muszą czuć się bezpiecznie i wiedzieć, że istnieje oczywisty powód używania języka angielskiego.
  • Zajęcia muszą być powiązane z interesującymi codziennymi czynnościami, o których już wiedzą, np. wprowadzanie książek z obrazkami w języku angielskim, uczenie się rymów i piosenek po angielsku, spożywanie „angielskiej” przekąski.
  • Lekcje z języka angielskiego powinny być zabawne i interesujące, koncentrować się na koncepcjach, które dzieci już zrozumiały w ich ojczystym języku. W ten sposób dzieci nie uczą się dwóch rzeczy, nowej koncepcji i nowego języka, ale po prostu uczą się angielskiego, aby mówić o czymś, co już znają.
  • W miarę możliwości, działania powinny być wspierane przez określone obiekty, ponieważ pomaga to zrozumieć i zwiększa zainteresowanie.

Dzieci muszą czuć, że robią postępy. Potrzebują ciągłej zachęty i pochwały za dobre wyniki, ponieważ każdy sukces motywuje. Rodzice są w idealnej sytuacji, aby motywować i pomagać swoim dzieciom w nauce, nawet jeśli sami znają tylko podstawowy angielskiego i uczą się razem z dziećmi.