nawierzchnie przepuszczające wodę

Ekologiczne alternatywy asfaltu – mineralno-żywiczne nawierzchnie przepuszczające wodę

Przepuszczalna nawierzchnia przechwytuje opady i spływy powierzchniowe, przechowując je w zbiorniku, jednocześnie umożliwiając ich powolne przenikanie do gruntu poniżej lub odprowadzanie przez płytkę drenażową. Najczęstsze zastosowania nawierzchni przepuszczalnych to parkingi, drogi o małym natężeniu ruchu, chodniki i podjazdy. Nawierzchnie przepuszczające wodę zmniejszają ilość zanieczyszczeń i objętość spływu.

Zalety wodoprzepuszczalnej nawierzchni

 1. Korzyści hydrologiczne

Nawierzchnie przepuszczające wodę pomagają przywrócić bardziej naturalną równowagę hydrologiczną i zmniejszyć objętość spływu poprzez wychwytywanie i powolne uwalnianie opadów do gruntu, zamiast umożliwiania im spływania do kanalizacji i odprowadzania wody jako ścieki. Ten sam proces zmniejsza również szczytowe wartości zrzutów, zapobiegając dużym, szybkim opadom w systemie wód burzowych.

Nawierzchnia przepuszczalna może zmniejszyć stężenie niektórych zanieczyszczeń w sposób:

 • fizyczny – poprzez zatrzymanie w chodniku lub glebie;
 • chemiczny – bakterie i inne drobnoustroje mogą rozkładać i wykorzystywać niektóre zanieczyszczenia;
 • biologiczny – rośliny rosnące między niektórymi rodzajami kostki brukowej mogą wychwytywać i magazynować zanieczyszczenia.

Spowalniając ten proces, nawierzchnie przepuszczalne mogą obniżać temperaturę spływów miejskich, zmniejszając negatywny wpływ na środowisko strumienia lub jeziora.

 1. Korzyści w niskich temperaturach

Kolejną zaletą nawierzchni przepuszczalnych jest zmniejszona konieczność stosowania soli drogowej do odladzania w okresie zimowym. Zaobserwowano, że przepuszczalna nawierzchnia wymaga nawet 25% soli mniej, stosowanej do odladzania asfaltu zimą.

Powietrze zamknięte w chodniku może magazynować ciepło i uwalniać je na powierzchnię, sprzyjając topnieniu i rozmrażaniu śniegu i lodu.

Obawy związane z używaniem nawierzchni przepuszczających wodę

Oto niektóre z obaw i pytań dotyczących nawierzchni wodoprzepuszczalnych:

Trwałość: Czy nawierzchnia przepuszczalna wytrzyma tak długo jak betonowa lub asfaltowa nawierzchnia?

 • Jest odporna na mróz i wysoką temperaturę, a przy tym nietoksyczna.

Utrzymanie i konserwacja: Przepuszczalna nawierzchnia może zapychać się osadami i zanieczyszczeniami, zmniejszając jej przepuszczalność i korzystną produktywność.

 • Ile wysiłku wymaga utrzymanie funkcjonalności nawierzchni przepuszczalnej?
 • Jaka jest częstotliwość konserwacji potrzebnej do utrzymania planowanej żywotności nawierzchni?
 • Możemy wypełnić spoiny specjalną zaprawą twardniejącą, lecz przepuszczalną dla wody i powietrza. Taka nawierzchnia nie wymaga częstych napraw.

Jakość wody: Jak dużej redukcji zanieczyszczeń mogę się spodziewać? Szczególnie interesujące są niewielkie redukcje składników pokarmowych (fosforu i azotu). Ta obawa ma dwie implikacje:

 • Jakie jest potencjalne zanieczyszczenie wód gruntowych przez infiltrację wody uzdatnionej przez przepuszczalne nawierzchnie?
 • Jaka jest jakość wody odprowadzanej z przepuszczalnej płytki drenażowej?
 • Kanalizowanie spływu wód opadowych powoduje wzrost zanieczyszczenia rzek na skutek dopływu znacznego ładunku zanieczyszczeń podczas spływów z deszczów nawalnych.

Temperatura: Jakiego obniżenia temperatury można się spodziewać przy nawierzchni przepuszczalnej?

 • Taka nawierzchnia może przyczynić się do znacznego obniżenia temperatury powietrza w mieście, ponieważ wymiana powietrza i wody z chodnika/ulicy sprawia, że powierzchnia staje się znacznie chłodniejsza.

Czas przechowywania wody: Jak długo odpływ musi pozostawać w warstwie magazynującej?

 • Jest to zależne od gruntu, na jakim kładziemy przepuszczającą wodę nawierzchnie, klimatu i częstotliwości użytkowania.

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych, dlatego woda, a zwłaszcza ta pochodząca z opadów, powinna być ponownie wykorzystywana. Jest to główny cel w projektowaniu i korzystaniu z przepuszczających wodę nawierzchni zewnętrznych.