korytko krakowskie

Korytko krakowskie – poznaj wszystkie rodzaje

Korytko krakowskie to pewnego rodzaju betonowe umocnienie, montowane w rowach, które utwardza nawierzchnie oraz zatrzymuje rośliny od porastania tej części. Tak zainstalowane korytka tworzą szczelny układ wodny, zbierający i odprowadzający wodę. By odpowiednio dopasować korytka do rowu, wybiera się spośród wielu rozmiarów i rodzajów. Modele różnią się od siebie kształtem przekroju, dostępne są trapezowe, prostokątne i okrągłe.

O szczegółowej roli korytek krakowskich w praktyce można dowiedzieć się ze strony https://prefabrykaty-promat.pl/oferta/korytka-sciekowe/.

Rodzaje korytek ściekowych

Na rynku aktualnie istnieje kilka wariantów korytek krakowskich, które powinno dobierać się zgodnie z potrzebami i charakterystyką nawierzchni, terenu i klimatu.

Korytko krakowskie – kolejowe

Korytko krakowskie potocznie nazywane także kolejowym, najczęściej spotyka się przy drogach komunikacyjnych. Charakteryzują się trapezowym kształtem przekroju, który najlepiej sprawdza się do odprowadzania wody przy ruchliwych drogach. Te przeznaczone do zbierania wody różnią się między sobą pojemnością.

Korytko skrzynkowe

To produkt zbrojny, który charakteryzuje się dodatkową pokrywą. Wybierać można spośród korytek skrzynkowych o przekroju prostokątnym, standardowym, pogłębiane lub poszerzane. Pokrywa na korytku pozwala na stuprocentowe wykorzystanie nawierzchni, spełniając jednocześnie swoją funkcję pod nakryciem. Woda jest zbierana pod spodem, a z nakrywy korzystamy jak chcemy – może stanowić np. podjazd.

Korytka ściekowe – typ trapezowy

Na korytko o typie trapezowym powinniśmy zdecydować się, gdy potrzebujemy czegoś bardzo trwałego i masywnego. Są krótsze i głębsze, co odróżnia je od standardowych rozwiązań. Zbiera dużo więcej wody, odwadniając drogę w szybkim tempie. Taka forma umożliwia łatwy i szybki montaż, w dowolnym miejscu.

Korytko górskie

Korytka górskie instaluje się wzdłuż dróg, odprowadzając zebraną wodę prosto do przydrożnej kanalizacji. Wykonuje się je z betonu według metody ślizgowej, wibrowanej. Umożliwia ukierunkowanie spływu zebranej wody, nawet na najdłuższych odcinkach.

Korytko krakowskie – system odwadniania nawierzchni

Głównym celem odwodnienia powierzchniowego jest jak najszybsze usunięcie wód opadowych z jezdni, aby ruch mógł przebiegać bezpieczniej i wydajniej. Zapewnienie drenażu powierzchniowego rozważa się na początkowym etapie budowy lub wyrównywania drogi. W rzeczywistości system powierzchniowy stanowi jedną z zasadniczych kwestii dotyczących odwadniania nawierzchni i widać, że wszystkie strumienie odpływają z dróg. W ten sposób problem odwadniania sprowadza się do radzenia sobie tylko z wodą, która wpływa bezpośrednio na jezdnię.

W celu gromadzenia wód powierzchniowych układa się podłużne dreny boczne lub rowy wypełniane korytkami ściekowymi, a następnie odprowadza wodę do najbliższej kanalizacji lub cieku wodnego.

Jaki powinien być dobry system odwadniania dróg?

  • System odwadniający drogę powinien być taki, aby przelewanie się wody po powierzchni drogi nie występowało w czasie największej powodzi,
  • wody powierzchniowe z terenu przyległego nie powinny przedostawać się na jezdnię,
  • nawierzchnia drogi powinna być odpowiednio pochylona, aby szybko odprowadzić wodę, która na nią spada, nie pozwalając wodzie przesiąkać,
  • tam, gdzie topografia obszaru sprawia, że woda płynie w kierunku samej jezdni, konieczne staje się zbudowanie odpływów przechwytujących równoległych, ale poza granicami drogi, aby przechwycić wodę, zanim dotrze do jezdni,
  • konieczne jest wykonanie odpływów bocznych – szerokich i głębokich, o odpowiednim nachyleniu podłużnym, aby odprowadzić całą wodę gromadzącą się do konstrukcji odprowadzającej wodę. Poziom wody w tych odpływach powinien przez cały czas pozostawać poniżej poziomu podłoża,
  • wszystkie podziemne źródła wody powinny być ujmowane, a woda powinna być odprowadzana za pomocą podpowierzchniowego systemu drenażowego.
  • konieczne jest podjęcie specjalnych środków ostrożności w przypadku obszarów podmokłych, zwłaszcza jeśli występują szkodliwe sole lub istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi.