wywożenie szamba

Wywożenie szamba – wszystko co musisz wiedzieć

Zgodnie z obowiązującym prawem od 1996 roku wszystkie budynki muszą być przyłączone do kanalizacji. Do tego wymogu muszą się ustosunkować wszyscy właściciele nieruchomości. Niestety nie we wszystkich budynkach jest możliwość podłączenia kanalizacji, dlatego w niektórych miejscach nadal trzeba samodzielnie zadbać o wywożenie nieczystości. Dzisiaj chcemy Wam przedstawić wszystkie informacje, które powinniście znać na temat wywożenia szamba. Zapraszamy do lektury!

Wywożenie szamba – podstawowe wymagania

Musicie wiedzieć, że w niektórych przypadkach istotne jest zbudowanie małej oczyszczalni lub zbiornika na nieczystości – w takim wypadku to właściciel odpowiada za wywóz szamba.

Wywożenie szamba jest niezbędne, gdy nie ma poprowadzonej sieci kanalizacji lub wiąże się to ze zbyt dużymi kosztami inwestycyjnymi. W takiej sytuacji wszyscy właściciele powinni założyć tzw. zbiornik bezodpływowy lub jak wcześniej wspomnieliśmy małą przydomową oczyszczalnie – takie rozwiązanie jest jednak często nieopłacalne.

Z prawnego punktu widzenia, wszystkie osoby muszą przyłączyć się do kanalizacji lub zadbać o wywożenie szamba. W innym przypadku gmina może nałożyć na nas wysokie kary pieniężne, dlatego też jeżeli w Twojej okolicy nie ma możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej warto wynająć usługę – wywożenie szamba. Z ofertą takich usług możecie się zapoznać np. tutaj: http://www.wuko24.pl/oferta/wywoz-szamba.html

Jakie formalności musimy spełniać przy wywożenia szamba?

Zgodnie z obowiązującym prawem i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury szambo, czyli bezodpływowy zbiornik na nieczystości może być wybudowany tylko na działkach budowlanych – pod warunkiem, że nie można przyłączyć się do kanalizacji. Musimy pamiętać, że zbiorników na szambo pod żadnym pozorem nie możemy wybudować w poniższych miejscach:

  • na obszarach chronionych (ekologicznych);
  • na obszarach, które są zagrożone podtopieniami i powodziami;
  • na obszarach, gdzie często występują ulewne deszcze i inne opady atmosferyczne.

Zbiornik na nieczystości – jakie wymagania musi spełniać?

Jeżeli decydujemy się na wywożenie szamba i chcemy zbudować zbiornik na nieczystości płynne, musimy dostosować się do pewnych wymagań dotyczących tego zbiornika, m.in.:

  • zbiornik na szambo nie może mieć przepuszczalnego dna i ścian;
  • musi być szczelnie przykryte;
  • pokrywa musi być zaopatrzona w szczelny otwór, który można otworzyć, aby usunąć nieczystości podczas wywożenia szamba;
  • musi mieć zaprojektowane odpowietrzanie.

Gdzie umieść zbiornik na szambo?

Zgodnie z tym, co znajdziemy w rozporządzeniu zbiornik na szambo, a w zasadzie pokrywa oraz jej wylot musi znajdować się 15 metrów od drzwi budynków i ich okien (domów, magazynów). Inne wytyczne mamy w przypadku odległości do drogi lub działki sąsiada – wynosi 7,5m.

Nieco inną sytuację mamy w przypadku domków jednorodzinnych – zbiornik może się znajdować w odległości 5 metrów od drzwi i okien oraz 2 metry od drogi i działki sąsiadującej.

Wywożenie szamba – jak to wygląda?

Jak już ustaliliśmy, wszyscy właściciele budynków są odpowiedzialni za wywożenie szamba. Nie robią jednak tego osobiście, a zawierają umowę z firmą, która ma do tego odpowiednie kompetencje. Pamiętajcie jednak, że każda z gmin w Polsce ma swoje własne regulacje odnośnie wywożenia szamba czy kar z tym związanych. Bywa tak, że gminy sprawdzają, ile razy były usuwane nieczystości, a jeżeli jest mniej niż jest to podane w regulacjach gminnych, to osoba do tego uprawniona może nałożyć kary pieniężne. O szczegóły lepiej dowiadywać się bezpośrednio w swojej gminie.

Ile kosztuje wywożenie szamba?

Jest to częste pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od szeregu czynników, np. wielkości zbiornika, odległości siedziby firmy zajmującej się wywozem nieczystości czy rodzaju ścieków. Zazwyczaj taka wycena jest przeprowadzana indywidualnie, w zależności od konkretnego przypadku.