przedszkole specjalne Warszawa

Wybieramy przedszkole specjalne w Warszawie – na co zwrócić uwagę?

Szukając odpowiedniej placówki dla dzieci, które potrzebują nieco więcej uwagi niż pozostałe, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, czy przedszkole zapewnia możliwość indywidualnego dopasowania okresu adaptacji, podczas której dziecko będzie mogło uczestniczyć w zajęciach w niepełnym wymiarze, także w towarzystwie rodzica lub opiekuna.

W Warszawie jest coraz więcej placówek, takich jak np.  https://www.przedszkolny-dobrystart.com.pl które kierują swoją ofertę do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zapewnia im możliwości nauki wielu niezbędnych umiejętności, które umożliwiają późniejszą edukację w przedszkolu i szkole.

Jak wybrać najlepszy program nauczania dla dziecka z autyzmem w przedszkolu specjalnym?

Jak w wielu przypadkach w świecie autyzmu, definicja dobrego programu edukacyjnego zależy od potrzeb poszczególnych dzieci i oczekiwań rodziców dziecka. Tak więc, podczas gdy każde dziecko z autyzmem będzie lepiej radziło sobie w klasie, która wspiera jego szczególne potrzeby i styl uczenia się, najkorzystniejszą opcją będzie dopasowanie się od potrzeb Twojego dziecka, a także jego mocnych stron.

Czego wymagać od kadry przedszkolnej?

  • Nauczyciel Twojego dziecka – niezależnie od tego, czy jest to nauczyciel edukacji specjalnej, czy zwyczajny nauczyciel – powinien mieć zarówno doświadczenie, przeszkolenie, jak i doświadczenie w pracy z dziećmi autystycznymi.
  • Opiekun powinien mieć zarówno dorozumiane, jak i wyraźne wsparcie ze strony administracji przedszkolnej. W razie potrzeby powinien mieć dostęp do zasobów, szkoleń i materiałów dydaktycznych.
  • Nauczyciel powinien być w stanie – w oparciu o swoje umiejętności i zasoby – dostosować program nauczania do potrzeb i mocnych stron Twojego dziecka, w oparciu o Indywidualizowany Program Edukacyjny dziecka. W przypadku placówki prywatnej nie będą one brane pod uwagę, a więc do rodziców i administracji będzie należało opracowanie odpowiedniego programu.
  • Inni nauczyciele, w tym nauczyciele gimnastyki, biblioteki i inni nauczyciele specjalni, powinni mieć dostęp do zasobów i wsparcia podczas pracy z dzieckiem.
  • Terapie wspomagające, takie jak terapia mowy, fizykoterapia i terapia zajęciowa, powinny być dostępne na miejscu.

Odpowiednia terapia w przedszkolu dla dzieci z autyzmem jest podstawą

W wielu dużych miastach w Polsce znajduje się sporo szkół i przedszkoli prywatnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Spośród nich tylko bardzo nieliczni zaakceptują dziecko z autyzmem. Takie placówki zwykle koncentrują się na dzieciach z mniej poważnymi problemami rozwojowymi, takimi jak ADHD lub specjalizują się w trudnościach w uczeniu się, takich jak dysleksja. Te placówki, które przyjmują dzieci z autyzmem, to bardzo często przedszkola specjalizujące się wyłącznie w autyzmie.

Większość specjalnych przedszkoli jest przeznaczona dla dzieci z typowymi umiejętnościami społecznymi i trudnościami w uczeniu się. Dzieci z autyzmem mają zwykle problematyczne umiejętności społeczne, co oznacza, że mogą być potrzebne różne rodzaje wsparcia i programy, aby pomóc im zintegrować się ze społecznością przedszkolną.

Zalety zapisywania dzieci z autyzmem do przedszkola specjalnego

Przedszkola stworzone specjalnie dla dzieci z autyzmem mają tę wielką zaletę, że cała kadra zna i rozumie autyzm. Może również mieć dostęp do szerokiej gamy zasobów terapeutycznych dostępnych na miejscu, z których wszystkie są potencjalnie odpowiednie dla Twojego dziecka. Z drugiej strony, oczywiście, placówki te przyjmują tylko dzieci autystyczne, co oznacza, że 100% dzieci, które spotka Twoje dziecko będzie autystycznych. Oznacza to brak typowych wzorów do naśladowania, brak typowych działań i brak typowego zaangażowania społeczności. Warto zatem poszukać przedszkola, które przyjmuje wszystkie dzieci potrzebujące specjalnej opieki. W rzeczywistości niektóre dzieci z wysoko funkcjonującym autyzmem mogą lepiej radzić sobie w szkole dla dzieci z autyzmem, ponieważ często są one niezwykle wrażliwe na nieuniknione dokuczanie.