przedszkole dla dzieci z autyzmem

Jakie wybrać przedszkole dla dzieci z autyzmem?

Według statystyk 1 na 100 dzieci ma spectrum autyzmu. Są to wyjątkowe dzieci, które mają też wyjątkowe potrzeby. Okres dziecięcy jest w ich życiu szczególnie ważny, bo to właśnie wtedy mózg jest naturalnie chłonny i plastyczny. Zapewnienie specjalnej opieki w przedszkolu dla dzieci z autyzmem może przynieść wymierny skutek w całym ich życiu.

Badania pokazują, że dziecko ze spektrum autyzmu powinno mieć co najmniej 25 godzin terapeutycznych tygodniowo. Taki wymiar pozwoli mu na szybki rozwój i osiągniecie wysokiego poziomu samodzielności w późniejszym życiu. Zapewnienie tak wielu godzin rehabilitacji jednak to nie lada wyzwanie przed rodzicami, które często jest niemożliwe do spełniania. W takiej sytuacji przychodzi przedszkole dla dzieci z autyzmem (https://kamykzielony.waw.pl/).

Zabawa z rówieśnikami jako część terapii

Zdrowe dziecko w grupie rówieśniczej nabiera nowych umiejętności i zachowań społecznych. Dziecko ze spektrum autyzmu musi poświęcić znacznie więcej czasu, bo przede wszystkim ma za zadanie rozwinąć samego siebie. Przedszkole terapeutyczne to znacznie ułatwia.

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach. Ułatwiają one odnalezienie się w nowym otoczeniu podopiecznym, ale też możliwość maksymalnego poświęcenia się opiekunom. Ci szybko poznają dzieci i ich indywidualne potrzeby rozwojowe. Dzięki temu mogą dostosować prowadzoną terapię nie tylko do grupy, ale też do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.

Prowadzone terapie w przedszkolu dla dzieci z autyzmem

W trakcie codziennych zajęć przedszkolaki uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. Te pierwsze polegają m.in. na pracy z psychologiem i logopedą. Uczą się współpracować z rówieśnikami, ale też jak reagować na wygraną i przegraną podczas rywalizacji. W ramach AAC tworzone są indywidualne sposoby komunikacji z dziećmi, które nie posługują się mową.

Podczas grupowych zajęć realizowanych jest szereg działań. Podczas dogoterapii na zajęciach dzieci uczą się kontaktu ze zwierzętami, ale też zaspakajana jest potrzeba bliskości, zrelaksowania i rozluźnienia. Sensoplastyka zaś wspierają poznawanie świata zmysłami: węchem, wzrokiem, dotykiem, słuchem i smakiem. Dzieci samodzielnie tworzą kolorowe masy i ciecze poznają nowe smaki i faktury. A to tylko część z zajęć w przedszkolu dla dzieci z autyzmem.

Przygotowanie dziecka do edukacji

Każde dziecko musi się przyzwyczaić do pobytu w placówce. Nie ma co oczekiwać, że będzie to trwało dwa dni, bo na pewno zajmie znacznie dłużej. U dzieci z autyzmem niezwykle ważne jest poczucie bezpieczeństwa. To można osiągnąć wyłącznie dzięki stałości miejsc, ludzi, otoczenia. Poczucie komfortu sprawi, że przedszkolak zacznie otwierać się na wiedzę i nowe umiejętności. Będzie obserwować otoczenie i przybierać znane mu postawy. Oczywiście dzieci z autyzmem są różne i u każdego okres adaptacji może przebiegać inaczej. Pracownicy przedszkola jednak to specjaliści, który potrafią rozpoznać potrzeby dziecka i zminimalizować czynniki wywołujące niepożądane zachowania.

Komfort dla dziecka, ale i dla rodzica

Dzieci z autyzmem korzystają z pomocy wielu specjalistów. Często są wożone w nowe miejsca, do nowych osób. Są więc zmęczone oraz rozbite. Nie potrafią szybko przyzwyczajać się do zmiennego otoczenia. Podczas pobytu w przedszkolu dla dzieci z autyzmem problemy te są wykluczone. Co więcej – dziecko nie tylko poddawane jest spokojnej terapii, ale też długotrwale obserwowane przed te same osoby, które je znają. Znacznie łatwiej widzą więc proces rehabilitacyjny i potrafią dostosować go do indywidualnych potrzeb.

Przedszkole dla dzieci z autyzmem to też wygoda dla rodziców, którzy są zwolnieni z części obowiązków związanych z codzienną opieką nad dzieckiem. To czas, w którym mogą podjąć pracę zawodową albo po prostu odpocząć. Dorośli również są zmęczeni ciągłymi wizytami i rehabilitacjami, a odpoczynek jest im potrzebny do dalszej opieki nad swoim wyjątkowym dzieckiem.