ogrzewanie ścienne

Jakie są rodzaje ogrzewanie ściennego

Kiedy wybieramy rodzaj ogrzewania ściennego pada podstawowe pytanie: co będzie źródłem ciepła? Do wyboru jest woda, energia elektryczna oraz powietrze. Przyjrzymy się każdej z tych technologii.

Decyzja zapadła – chcemy mieć w domu ogrzewanie ścienne. Przekonała nas energooszczędność systemów grzewczych w ścianach, wygoda w obsłudze oraz wydajność. Teraz trzeba zrobić kolejny krok i wybrać rodzaj ogrzewania ściennego.

Ogrzewanie ścienne i jego rodzaje

Systemy ogrzewania ściennego można podzielić przynajmniej na dwa sposoby. Zacznijmy od techniki instalacji, a potem przejdziemy do podziału ze względu na źródło ciepła.

Ogrzewanie ścienne podtynkowe, gotowe panele i płyty

Rury lub kable grzewcze można zamontować:

  • pod tynkiem,
  • pod płytą gipsowo-kartonową (ogrzewanie ścienne sucha zabudowa),
  • stosując gotowe panele ścienne.

Ogrzewanie ścienne podtynkowe polega na puszczeniu rur na ścianie (poziomo lub pionowo), a potem przykryciem ich tynkiem. Użycie płyt gipsowo-kartonowych jest mniej pracochłonne, jednak zmniejsza powierzchnię pomieszczenia. W gotowych panelach ściennych przygotowane są rury instalacji gotowe do podłączenia lub kanały, którymi unosi się gorące powietrze.

Ogrzewanie ścienne wodne, elektryczne, powietrzne

Kiedy wybieramy rodzaj ogrzewania ściennego pada podstawowe pytanie: co będzie źródłem ciepła? Do wyboru jest woda, energia elektryczna oraz powietrze. Spójrzmy na każde z tych rozwiązań.

Ogrzewanie ścienne wodne

Woda krąży w systemie rur zainstalowanych poziomo lub pionowa na ścianie i przykrytych warstwą wykończeniową. Po włączeniu grzejnika płaszczyznowego woda osiąga temperaturę 30°C-40°C.

Ogrzewanie ścienne elektryczne

W tej technologii rury zastąpione są kablami grzewczymi. Zaletą ogrzewania ściennego elektrycznego jest mniej miejsca potrzebnego w ścianie (kable są cieńsze od rur z wodą), łatwiejsza instalacja oraz prosta obsługa. Po stronie minusów mogą być wyższe rachunki za prąd oraz powstawanie pola elektromagnetycznego.

Ogrzewanie ścienne powietrzne

To najmniej popularne rozwiązanie. Decydując się na system ogrzewania płaszczyznowego z wykorzystaniem powietrza, trzeba wykonać kanały wewnątrz ścian. Taką instalację należy później dobrze zaizolować od zewnątrz np. używając podwójnej płyty gipsowo-kartonowej.

O czym trzeba pamiętać decydując się na ciepłą ścianę? To atrakcyjna alternatywa w stosunku do ogrzewania podłogowego. Plusem jest energooszczędność oraz równomierne ogrzanie całego pomieszczenia. Ogrzewanie ścienne wymaga jednak grubszej izolacji ścian. Dodatkowo najlepiej sprawdzi się w ścianach odkrytych – bez dużych mebli, obrazów czy telewizorów.